top of page

Packaging design

เมื่อการสร้างการจดจำแบรนด์สินค้า (Branding) สามารถอยู่ได้ในทุกๆ ที่ บรรจุภัณฑ์ของสินค้า เช่น กล่อง หลอด ซอง กระปุก หรือถุง จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ภาชนะบรรจุหรือห่อหุ้มสินค้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณ รวมถึงมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ก็คือ การออกแบบแพคเกจจิ้ง ให้ดึงดูดลูกค้า จดจำได้ง่าย และมีประโยชน์ใช้สอยได้ในตัว

All Idea Studio ช่วยสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าของคุณ ด้วยบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging Production) โดยนำเอาแนวคิดเรื่องบุคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) ที่มีความเฉพาะตัว โดดเด่น และจดจำได้ง่าย มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ของสิ นค้าและแบรนด์ของคุณมากที่สุด และนี่คือความใส่ใจของ All Idea Studio ที่จะสร้างมูลค่าทางการตลาด (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ 

shutterstock_1154323708.jpg

Packaging design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณ ด้วยการออกแบบแพคเกจจิ้งที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะสำหรับแบรนด์คุณ นอกจากการออกแบบแพคเกจจิ้งแล้ว All Idea Studio มีบริการรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่รับผลิตมีหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม สินค้าสำหรับเด็ก สินค้านวัตกรรม และสินค้าทั่วไป

bottom of page