TIPS & KNOWLEDGE

อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แล้วโลโก้ของเราจะใช้สีอะไรดี ?

ตราสินค้าหรือโลโก้ (Logo) ที่เราพบเห็นกันจนชินตานั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำธุรกิจที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น


การออกแบบโลโก้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น เว็บไซต์ Logodesignpros.com ที่ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ ระบุว่าการเลือกสีของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรู้และเข้าใจถึงแบรนด์ได้มากถึง 73% เพิ่มการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 80%


โดยสีที่นำมาใช้ในการออกแบบแต่ละสีก็สื่อความหมายและความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น


ในจำนวนสีทั้งหมด สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สีฟ้า


ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด คือ สีเทา