TIPS & KNOWLEDGE

ถ่ายทอดรสชาติแห่งวัฒนธรรม... ด้วยงานดีไซน์สินค้าแห่งเมืองผืนผ้าและท้องทะเล


แบรนด์ : ป้ามณฑา

ออกแบบโดย : @allideastudio


— เมื่อวัฒนธรรมหล่อหลอมความเป็นแบรนด์จากรุ่นสู่รุ่น การส่งต่อแบรนด์จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุคสมัยและกาลเวลา —


เมื่อเวลาผ่านพ้น ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง วิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา... จากเดิมทีที่เคยรู้จักมักคุ้นกับสิ่งรอบตัวเดิมๆ สิ่งรอบตัวใหม่ๆได้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเรา และส่วนหนึ่งนั้นคือเรื่องของอาหารการกิน

“ป้ามณฑา” แบรนด์ดังแห่งเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากแบรนด์แห่งต้นตระกูลที่ถ่ายทอดสูตรต้นตำรับความอร่อยของแกงไตปลามาหลายทศวรรษ ส่งต่อเคล็ดลับความเข้มข้นมาจนถึงรุ่นลูกที่มีวิถีชิวิตเติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมเพลงป๊อป เดินช้อปในห้าง... ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาด วิธีการขายสินค้าและการนำเสนอสินค้าจึงแตกต่างกันออกไปจากแนวคิดเดิมอย่างสิ้นเชิง

ด้วยเอกลักษณ์ความอร่อยของแกงไตปลาป้ามณฑาที่มีมายาวนาน ฐานลูกค้ากลุ่มหลักจึงเป็นผู้ชื่นชอบสินค้าวัยกลางคน บ้างซื้อไปรับประทาน บ้างก็ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่และคนสนิท รักและจดจำหน้าตาสินค้าแบรนด์ป้ามณฑาได้เป็นอย่างดี... ด้วยเหตุนี้เอง การปรับโฉมใหม่ของป้ามณฑาจึงมีทีมงาน @allideastudio เข้ามาช่วย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่สามารถจดจำความเป็นป้ามณฑาได้เหมือนเดิม ภายใต้ภาพลักษณ์การเปลี่ยนแปลงสู่อีกยุคสมัยแห่งปี 2020