top of page
TIPS & KNOWLEDGE

4 ขั้นตอน ก่อนเริ่ม ออกแบบบรรจุภัณฑ์


งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการจัดวางองค์ประกอบภาพ สี เส้น แสงเงา การสื่อความหมายที่ชัดเจน รวมไปถึงหากต้องการสื่อสารคำพูดผ่านตัวอักษร หนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม นั่นคือการเลือกแบบตัวอักษร หรือ Font ให้เหมาะสมกับงาน และให้ " โดน "


คุณผู้อ่านหลายท่านที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ และกำลังปวดหัวกับวิธีการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะไม่รู้ว่าควรเริ่มจากจุดไหนดี และอะไรคือสิ่งจำเป็นที่ควรรู้ในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันนี้ All Idea Studio ได้รวบรวมสิ่งที่ควรรู้ 4 ก่อนการออกแบบมาฝากกันครับ


1. สำรวจตลาด

การสำรวจตลาดควรเริ่มต้นจากค้นหาความต้องการของลูกค้า หรือความต้องการตลาด โดยการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จากการพูดคุย สอบถาม สังเกต ทำแบบสำรวจ รวมถึงการศึกษาข่าวสารและข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ที่เป็นคู่แข่ง หรือเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกับเรา


2. วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์

เริ่มต้นด้วยการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้า เช่น เป็นสินค้าที่มีส่วนผสมที่เป็นกรดหรือด่าง สินค้าอยู่ในรูปของเหลว เป็นสินค้าที่ต้องป้องกันความชื้น หรือต้องป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอ ก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำ มาทำบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ข้างต้น เช่น เลือกใช้ไม้ทำเป็นกล่องหรือลัง ถ้าต้องการให้ภาชนะบรรจุมีความแข็งแรง ทนทานเพื่อปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัย และสะดวกในการขนส่งในระยะทางไกลๆ เลือกใช้กระดาษทำเป็นกล่องบรรจุสินค้า เพื่อบรรจุสินค้าที่ไม่แตกหักง่าย และมีความยืดหยุ่นได้บ้าง ขนส่งได้ง่าย เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์ การจัดระบบการส่งสินค้า วิธีเก็บรักษา สภาพแวดล้อมของสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อนำมาประกอบการกำหนดรูปแบบภาชนะบรรจุสินค้าให้มีความเหมาะสม

3. ข้อคำนึงในการออกแบบ

นักออกแบบต้องคำนึงถึงตลาดในปัจจุบัน และมองไปไกลถึงอนาคตว่าตลาดมีลักษณะอย่างไร มีการบริการตนเองมากขึ้นไหม บรรจุภัณฑ์ที่จะผลิตออกสู่ตลาด ต้องสื่อสารให้ผู้ซื้อรับรู้ว่ามีสินค้าที่เราผลิตวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและตัดสินใจซื้อ สินค้าเราในที่สุด ดังนั้น การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อตัวสินค้าผู้ออกแบบโดยมีหลักการคือ ต้องโดดเด่นสะดุดตา น่าจดจำ และสื่อสารได้ตรงจุด คือมีตราสินค้าหรือยี่ห้อ และมีฉลากบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในด้านส่วนผสม ประโยชน์ ปริมาณ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ คำแนะนำในการใช้ ฯลฯ นอกจากนี้ควรออกแบบให้น่าสนใจ สวยงาม แปลกใหม่ แข็งแรง หยิบง่าย ใช้ได้สะดวก


4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างสร้างสรรค์

การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า และนำสินค้าไปใช้อย่างภาคภูมิการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างสร้างสรรค์ ก็คือการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิมทั้งในแง่ของรูปทรง ฉลากและตัวอักษร รวมไปถึงข้อความที่สื่อสาร และสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี


ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page