TIPS & KNOWLEDGE

4 ขั้นตอน ก่อนเริ่ม ออกแบบบรรจุภัณฑ์


งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการจัดวางองค์ประกอบภาพ สี เส้น แสงเงา การสื่อความหมายที่ชัดเจน รวมไปถึงหากต้องการสื่อสารคำพูดผ่านตัวอักษร หนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม นั่นคือการเลือกแบบตัวอักษร หรือ Font ให้เหมาะสมกับงาน และให้ " โดน "


คุณผู้อ่านหลายท่านที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ และกำลังปวดหัวกับวิธีการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะไม่รู้ว่าควรเริ่มจากจุดไหนดี และอะไรคือสิ่งจำเป็นที่ควรรู้ในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันนี้ All Idea Studio ได้รวบรวมสิ่งที่ควรรู้ 4 ก่อนการออกแบบมาฝากกันครับ


1. สำรวจตลาด

การสำรวจตลาดควรเริ่มต้นจากค้นหาความต้องการของลูกค้า หรือความต้องการตลาด โดยการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จากการพูดคุย สอบถาม สังเกต ทำแบบสำรวจ รวมถึงการศึกษาข่าวสารและข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ที่เป็นคู่แข่ง หรือเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกับเรา


2. วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์

เริ่มต้นด้วยการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้า เช่น เป็นสินค้าที่มีส่วนผสมที่เป็นกรดหรือด่าง สินค้าอยู่ในรูปของเหลว เป็นสินค้าที่ต้องป้องกันความชื้น หรือต้องป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอ ก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำ มาทำบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ข้างต้น เช่น เลือกใช้ไม้ทำเป็นกล่องหรือลัง ถ้าต้องการให้ภาชนะบรรจุมีความแข็งแรง ทนทานเพื่อปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัย และสะดวกในการขนส่งในระยะทางไกลๆ เลือกใช้กระดาษทำเป็นกล่องบรรจุสินค้า เพื่อบรรจุสินค้าที่ไม่แตกหักง่าย และมีความยืดหยุ่นได้บ้าง ขนส่งได้ง่าย เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือก