TIPS & KNOWLEDGE

อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง การตั้งชื่อ สำคัญนะ

ชื่อที่สะดุดหูจะทำให้คนจดจำสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น และยังเพิ่มโอกาสในการทำตลาดได้ง่าย การเลือกคำเพียงคำเดียวจากจำนวนคำมากมายก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าจะได้ชื่อที่ลงตัว แต่หากลองใช้หลักพื้นฐานเหล่านี้ การคิดชื่อเรื่องก็อาจจะง่ายขึ้นก็เป็นได้


ติดหู - เลือกใช้คำเรียบง่ายแต่ตรงประเด็นและดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง หรืออาจเป็นคำที่ใช้กันบ่อยๆ แต่ไม่เคยมีใครนำมาเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งคำลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ฟังจำสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น

เช่น Smirnoff (สเมอร์นอฟ) เสียงฟังดูเพราะจริง แต่สร้างความสับสนได้ว่าจะออกเสียง สเมียร์นอฟหรือสไมร์นอฟ เมื่อเทียบกับ SPY คนจะจดจำและออกเสียงได้ติดปากมากกว่า


แฝงความหมาย - คำสั้นๆ เพียงไม่กี่พยางค์อาจสื่อความหมายและที่มาของบริษัทได้ ควรเลือกชื่อที่มีที่มาที่ไป เพราะทุกครั้งที่เราเล่าเรื่องราวนั้นออกมา มันจะเสริมส่งให้สินค้าดูดีมากยิ่งขึ้น


เช่น แบรนด์เสื้อผ้า patagonia ซึ่งเป็นเสื้อผ้าสำหรับปีนภูเขาหิมะ และปาตาโกเนียเองก็ยังหมายถึงเทือกเขาสูงที่มีสภาพอากาศหนาวสุดขั้วในประเทศอาร์เจนตินาอีกด้วย