TIPS & KNOWLEDGE

TARA อลูมิเนียมพันล้าน! กับโปรเจค "Brand Renovation"


แบรนด์ : TARA ALUMINIUM

ออกแบบโดย : Allideastudio


"เมื่อภาพลักษณ์เดิมไปต่อไม่ได้ การสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นที่นี่"


LOGO : ต้องเรียบง่าย ทันสมัย และเข้าใจได้ตั้งแต่แรกเห็น หลักการง่ายๆที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความเป็นสินค้าธุรกิจอุตสาหกรรม สื่อถึงความมั่นคง มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ


เทคนิคพิเศษในการใช้สัญลักษณ์ลูกศร สร้างกิมมิคของโลโก้แทนที่ตัว A ทำให้เกิดภาพจำแบรนด์ที่โดดเด่น อีกทั้งยังสื่อความหมายถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบรนด์ที่น่าเชื่อถือนั้นต้องเห็นแล้วรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรก

CORPORATE IDENTITY : งานออกแบบที่ใช้หลักการตลาดบูรณาการ เชื่อมโยงบุคลิกแบรนด์และความต้องการของลูกค้าเข้ามาไว้ด้วยกัน TARA จึงสื่อถึงความเป็นนักสถาปนิกที่ทันสมัย ทันโลก และชอบเรียนรู้


ส่งมอบความเป็น TARA ลงไปในทุกอนูของแบรนด์ การวาดผังแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ ทำให้แบรนด์สื่อสารกับลูกค้าได้อยากตรงไปตรงมา เข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน