TIPS & KNOWLEDGE

ระบบการพิมพ์ Printing System

อัปเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2019

1. ระบบการพิมพ์พื้นราบ Offset Printing

เป็นระบบการพิมพ์พื้นราบ เรียกตามลักษณะของแม่พิมพ์ที่เป็นแผ่นราบการทำงานของออฟเซตคือกระดาษจะถูกดึงเข้าเครื่องโดยเครื่องผ่านหัวพิมพ์ในแต่ละสี โดยปกติแล้วเครื่องทั่วไปจะมีด้วยกัน4หัวพิมพ์คือ CMYK แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มหัวพิมพ์มากขึ้นเพราะมีการเพิ่มสารเคลือบและสีพิเศษเข้าไปด้วย เครื่องพิมพ์ออฟเซตแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

เครื่องพิมพ์แบบป้อนแผ่น คือเครื่องพิมพ์ที่ใช้กระดาษที่เป็นแผ่นป้อนเข้าเครื่อง โดยจะแบ่งเป็นการพิมพ์หน้าเดียวหรือพิมพ์ทีละ 2 หน้าก็ได้ เครื่องพิมพ์ออฟเซตระบบป้อนจะมีหน้ากว้างที่สามารถรองรับกระดาษได้ในศัพท์ของการพิมพ์คือ

ขนาดตัด 1 มีขนาด 30*40 นิ้วเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดส่วนมากใช้ในการพิมพ์หนังสือหรือโปสเตอร์และบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่

ขนาดตัด 2 มีขนาด 28*40 นิ้วเหมาะกับงานโปสเตอร์ขนาดใหญ่และอื่นๆ

ขนาดตัด 4 มีขนาด 15*21 หรือ 18*25 แล้ว