TIPS & KNOWLEDGE

ระบบการพิมพ์ Printing System

อัปเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2562

1. ระบบการพิมพ์พื้นราบ Offset Printing

เป็นระบบการพิมพ์พื้นราบ เรียกตามลักษณะของแม่พิมพ์ที่เป็นแผ่นราบการทำงานของออฟเซตคือกระดาษจะถูกดึงเข้าเครื่องโดยเครื่องผ่านหัวพิมพ์ในแต่ละสี โดยปกติแล้วเครื่องทั่วไปจะมีด้วยกัน4หัวพิมพ์คือ CMYK แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มหัวพิมพ์มากขึ้นเพราะมีการเพิ่มสารเคลือบและสีพิเศษเข้าไปด้วย เครื่องพิมพ์ออฟเซตแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

เครื่องพิมพ์แบบป้อนแผ่น คือเครื่องพิมพ์ที่ใช้กระดาษที่เป็นแผ่นป้อนเข้าเครื่อง โดยจะแบ่งเป็นการพิมพ์หน้าเดียวหรือพิมพ์ทีละ 2 หน้าก็ได้ เครื่องพิมพ์ออฟเซตระบบป้อนจะมีหน้ากว้างที่สามารถรองรับกระดาษได้ในศัพท์ของการพิมพ์คือ

ขนาดตัด 1 มีขนาด 30*40 นิ้วเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดส่วนมากใช้ในการพิมพ์หนังสือหรือโปสเตอร์และบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่

ขนาดตัด 2 มีขนาด 28*40 นิ้วเหมาะกับงานโปสเตอร์ขนาดใหญ่และอื่นๆ

ขนาดตัด 4 มีขนาด 15*21 หรือ 18*25 แล้วแต่อุปกรณ์เสริมของเครื่องเหมาะกับงานทั่วไป


*สรุปข้อคำนึงถึงขนาดของเครื่องพิมพ์ ในการทำไดคัทนั้นควรคำนึงถึงขนาดของหน้ากว้างเครื่องพิมพ์ด้วยเพราะจะมีผลต่อการประกอบงานถ้าเป็นขนาดที่ใหญ่มากเครื่องพิมพ์ไม่สมารถพิมพ์ได้จึงจะต้องมีการต่อชิ้นส่วนทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและไม่มีความสวยงาม


เครื่องพิมพ์แบบป้อนม้วน เรียกตามลักษณะของกระดาษที่เข้าเครื่องในลักษณะม้วนมีทั้งพิมพ์แบบ2หน้าและหน้าเดียวเช่นเดียวกับระบบป้อนแผ่น ระบบนี้ไม่เหมาะสมกับกระดาษที่มีลักษณะแข็งเพราะจะไม่สามารถเข้าเครื่องพิมพ์ได้เหมาะกับงานที่จะต้องพิมพ์จำนวนมากๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร หรือสติ๊กเกอร์เป็นต้นหน้ากว้างนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์โดยประมาณจะมีขนาด 410 เซนติเมตร

*สรุป การพิมพ์ชนิดนี้ไม่เหมาะสมกับการพิมพ์ที่เป็นลักษณะกล่อง เพราะกระดาษที่แข็งเกินไปจะไม่สามารถเข้าเครื่องได้แต่เหมาะสมกับ การพิมพ์สติ๊กเกอร์หรือนิตยสารต่างๆ


ประเภทของงาน งานพิมพ์ที่เหมาะสมกับระบบนี้ จะเป็นประเภท โปสเตอร์ หนังสือ กล่อง สติ๊กเกอร์ต่างๆ

ข้อจำกัด เทคนิคบางประเภทยังไม่สารถใส่เข้าไปในระบบการทำงานของเครื่องได้ ทำให้มีต้นทุนบางอย่างสูง เช่น การใช้หมึกหรือวานิชที่เป็นยูวี การเคลือบ สปอตยูวี เป็นต้นและยังไม่สามารถพิมพ์กระดาษที่มีความหนามากๆได้

วัสดุที่ใช้ กับระบบออฟเซตกระดาษเกือบทุกประเภทยกเว้นกระดาษที่มีความหนามากๆเช่นระดาษลูกฟูก อาร์ตบอร์ด /พลาสติกประเภทสติ๊กเกอร์หรือพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ไม่แข็งตัวมาก เช่น พลาสติกPVC แบบบาง/หมึกพิมพ์ มี2ลักษณะใหญ่ๆคือ

ฐานน้ำมัน เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไปจะแห้งโดยธรรมชาติ จะให้สีที่สด เหมาะกับ การพิมพ์ประเภทที่ต้องหลีกเลี่ยงสารเคมี มีราคาที่ถูก มีทั้งแบบสีพิเศษ และ 4คัลเลอร์ฐาน UV จะเป็นสีที่ใช้แสงยูวีในการทำให้แห้งเหมาะกับงานที่ต้องการความคงทนต่อแสงการขูดขีดและเหมาะกับงานที่เป็นพลาสติก ที่ไม่มีการดูดซึมเหมือนกระดาษ

เทคนิค ที่ใช้กับงานออฟเซต คือการทำ สปอตยูวี ปั๊มต่างๆ เช่น นูน จม เงิน ทอง โฮโลแกรม เป็นต้น รวมถึงการเคลือบลักษณะพิเศษต่างๆ การทำไดคัทแบบแฟนซี

ข้อดี ของระบบนี้คือจะให้ภาพที่ดูสวยงามด้วยเม็ดสกรีนที่มีขนาดมาตรฐาน จึงทำให้ภาพที่ออกมานั้นค่อนข้างสวยกว่าระบบอื่น

ข้อเสีย ของระบบนี้คือต้นทุนจะสูงเมื่อพิมพ์ในจำนวนที่น้อย เพราะมีการเซตเครื่องที่ต้องใช่ระยะเวลาและความชำนาญดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการพิมพ์ที่มีจำนวนน้อย


2. ระบบการพิมพ์พื้นนูน Flexo Printing


เรียกตามลักษณะของแม่พิมพ์ที่เป็นแผ่นนูนขึ้นมาการทำงานของออฟเซตคือกระดาษจะถูกดึงเข้าเครื่องโดยเครื่องผ่านหัวพิมพ์ในแต่ละสี โดยปกติแล้วเครื่องทั่วไปจะมีด้วยกัน4หัวพิมพ์คือ CMYK แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มหัวพิมพ์มากขึ้นเพราะมีการเพิ่มสารเคลือบและสีพิเศษเข้าไปด้วยแต่ด้วยระบบเครื่องและวัสดุบางอย่างจึงทำให้ระบบนี้ยังเป็นที่ไม่นิยมมากนัก

เครื่องพิมพ์แบบป้อนแผ่น คือเครื่องพิมพ์ที่ใช้กระดาษที่เป็นแผ่นป้อนเข้าเครื่อง โดยส่วนมากแล้วจะใช้กระดาษประเภทลูกฟูกเพราะว่างานที่พิมพ์ด้วยระบบนี้จะมีคุณภาพที่ไม่ดีนัก เช่นการพิมพ์กล่องที่มีเพียง1-2สีเท่านั้น เพราะด้วยข้อจำจัดของเครื่อง

เครื่องพิมพ์แบบป้อนม้วน เรียกตามลักษณะของกระดาษที่เข้าเครื่องในลักษณะม้วนเหมือนกันกับระบบออฟเซตสามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษและพลาสติกเช่นเดียวกันหน้ากว้างที่สามรถพิมพ์ได้อยู่ที่ประมาณ 410 ที่มีในไทย


ประเภทของงาน งานพิมพ์ที่เหมาะสมกับระบบนี้ จะเป็นประเภท สติ๊กเกอร์ฉลาก กล่อง ซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆประเภทของงาน งานพิมพ์ที่เหมาะสมกับระบบนี้ จะเป็นประเภท สติ๊กเกอร์ฉลาก กล่อง ซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ข้อจำกัด ระบบนี้ในส่วนของงานที่เป็นพลาสติกยังต้องใช้หมึกที่เป็นระบบยูวีซึ่งมีข้อจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ส่วนการพิมพ์ด้วยระบบน้ำนั้นยังไม่สามารถทำให้มีคุณภาพที่ดีนักหรือยังไม่สามารถพิมพ์ได้หลายสีเป็นต้น

วัสดุที่ใช้ กับระบบเฟลกโซกราฟี กระดาษ ฉลาก สติ๊กเกอร์ต่างๆ รวมถึงกระดาษลูกฟูกเป็นหลัก

หมึกพิพม์ฐานน้ำ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไปจะแห้งโดยธรรมชาติ และฐาน UV จะเป็นสีที่ใช้แสงยูวีในการทำให้แห้งเหมาะกับงานที่ต้องการความคงทนต่อแสงการขูดขีดและเหมาะกับงานที่เป็นพลาสติก ที่ไม่มีการดูดซึมเหมือนกระดาษ

เทคนิค ที่ใช้กับงานเฟลกโซ คือการทำ สปอตยูวี ปั๊มต่างๆ เช่น นูน จม เงิน ทอง โฮโลแกรม เป็นต้น รวมถึงการเคลือบลักษณะพิเศษต่างๆ การทำไดคัทแบบแฟนซี เช่นเดียวกับระบบออฟเซต


ข้อดี ของระบบนี้คือสามรถเพิ่มเทคนิคต่างๆในเครื่องได้เลยเช่นการสกรีนการทำสปอตยูวี รวมถึงการใช้เทคนิคการพิมพ์ฟอยโดยไม่ต้องใช้ความร้อนจึงทำให้มีต้นทุนที่ถูก รวมถึงการพิมพ์จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าระบบออฟเซต

ข้อเสีย ของระบบนี้คือในการพิมพ์ที่เป็นภาพจะไม่สวยเท่าระบบออฟเซต


3. ระบบการพิมพ์พื้นฉลุ Screen Printing


เรียกอีกอย่างนึงว่าการพิมพ์ซิลค์สกรีน คือแม่พิมพ์ทำด้วยเส้นใยละเอียด ที่เป็นเส้นใยผ้าไหม ไนรอน หรือโลหะ โดยที่แม่พิมพ์นั้นจะถูกเคลือบด้วย น้ำยาที่ทำหน้าที่ปิดส่วนที่ไม่ใช่ภาพ ลักษณะของการพิมพ์นั้นภาพที่ออกมาจะมีลักษณะนูน


เครื่องพิมพ์ในระบบสกรีน มีด้วยกัน 2 ที่เป็นแบบบล็อคและแบบม้วน โดยแบบที่นิยมในอุสาหกรรมนั้นจะเป็นแบบม้วนเหมาะกับงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากต่างๆ โดยแบบม้วนนั้นเป็นแบบที่ใหม่กว่า และทำงานง่ายกว่าแบบบล็อค