top of page
TIPS & KNOWLEDGE

ออกแบบโลโก้ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยวันนี้ All Idea Studio มีหลักการ ออกแบบโลโก้ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยมาฝาก เพื่อเป็นไอเดียสำหรับการ ออกแบบโลโก้ ในครั้งต่อไปของคุณกันครับ ซึ่งการ ออกแบบโลโก้ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย โดยอ้างอิงผังยันต์แปดเหลี่ยมหลังเต่า หรือ " ปากัว " ที่จะมีความหมายของสีตามหลักเบญจธาตุและทำให้การ ออกแบบโลโก้ นั้นมีความหมาย เป็นสิริมงคลกับแบรนด์ของบริษัทนั้นๆ ได้อย่างดี


สำหรับเบญจธาตุ ได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทองถือเป็นองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ความนึกคิดและจินตนาการของผู้คน หากปริมาณธาตุขาดความสมดุลหรือมีปฏิปักษ์ หักล้าง ทำลายกัน แทนที่จะมีอำนาจส่งเสริมกันมีกระแสเกื้อกูลกัน จะมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ของผู้ที่ได้รับอิทธิพลนั้น


สีแดงหมายถึง ธาตุไฟ โดยจะมีพลัง สว่างไสว โชติช่วง ซึ่งมักจะถูกโฉลก กับ สีเหลือง หรือ ธาตุดิน ซึ่ง จะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ ธาตุน้ำ หรือ สีฟ้า เป็นต้น

สีเหลืองหมายถึง ธาตุดิน จะถูกโฉลก กับ สีขาว หรือ ธาตุทอง ซึ่งจะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ ธาตุน้ำ หรือ สีฟ้า เป็นต้น

สีขาวหมายถึง ธาตุทอง จะถูกโฉลก กับ สีดำ / สีน้ำเงิน หรือ ธาตุน้ำ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ ธาตุไฟ หรือ สีแดง เป็นต้น

สีดำ / สีน้ำเงินหมายถึง ธาตุน้ำ จะถูกโฉลก กับ สีเขียว หรือ ธาตุไม้

สีเขียวหมายถึง ธาตุไม้ จะถูกโฉลก กับ สีแดง หรือ ธาตุไฟ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ สีขาว หรือ ธาตุทอง เป็นต้นวิธีที่จะทำให้เกิดพลังที่ดีในโลโก้ คือ การผสมผสานธาตุ โดยสื่อให้โดดเด่นด้วยรูปร่างของเส้น สี ความสว่าง รวมถึงการจัดวางในขนาดและทิศทางที่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้บุคคลที่พบเห็นเกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดี รู้สึกคุ้นเคย เป็นมิตร และนึกถึงทุกครั้งที่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยที่อิทธิพลดังกล่าวมีอำนาจต่อชีวิตและจิตใจขอมนุษย์มาโดยตลอดทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและได้แสดงออกมาในรูปแบบของการเลือก ซึ่งทั้งหมดนี้คือแรงดึงดูดและพลังที่มีในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั่นเอง


หลี แทน ทิศใต้ = ไฟ, ลูกสาวคนกลาง, การติดตาม, การติดต่อสื่อสาร

คุน แทน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ = ดิน, มารดา, การยอมรับ, การดูแลรักษา

ตุ้ย แทน ทิศตะวันตก = ทะเลสาบ, ลูกสาวคนเล็ก, ความสดใสร่าเริง, ความสุข

เฉียน แทน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ = ท้องฟ้า, สวรรค์, บิดา, การสร้างสรรค์

ขั่น แทน ทิศเหนือ = น้ำ, ลูกชายคนกลาง, ความลึกลับ, ความเงียบขรึม

เกิ้น แทน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ = ภูเขา, ลูกชายคนเล็ก, ความสงบ, สติปัญญา

เจิ้น แทน ทิศตะวันออก = ลูกชายคนโต, ความกระตือรือร้น, พัฒนาการ

ซวิ่น แทน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ = ลม, ลูกสาวคนโต, ความอ่อนโยน, ความโอบอ้อมอารี

ดู 507 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Коментари


bottom of page