TIPS & KNOWLEDGE

ออกแบบโลโก้ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยวันนี้ All Idea Studio มีหลักการ ออกแบบโลโก้ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยมาฝาก เพื่อเป็นไอเดียสำหรับการ ออกแบบโลโก้ ในครั้งต่อไปของคุณกันครับ ซึ่งการ ออกแบบโลโก้ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย โดยอ้างอิงผังยันต์แปดเหลี่ยมหลังเต่า หรือ " ปากัว " ที่จะมีความหมายของสีตามหลักเบญจธาตุและทำให้การ ออกแบบโลโก้ นั้นมีความหมาย เป็นสิริมงคลกับแบรนด์ของบริษัทนั้นๆ ได้อย่างดี


สำหรับเบญจธาตุ ได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทองถือเป็นองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ความนึกคิดและจินตนาการของผู้คน หากปริมาณธาตุขาดความสมดุลหรือมีปฏิปักษ์ หักล้าง ทำลายกัน แทนที่จะมีอำนาจส่งเสริมกันมีกระแสเกื้อกูลกัน จะมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ของผู้ที่ได้รับอิทธิพลนั้น


สีแดงหมายถึง ธาตุไฟ โดยจะมีพลัง สว่างไสว โชติช่วง ซึ่งมักจะถูกโฉลก กับ สีเหลือง หรือ ธาตุดิน ซึ่ง จะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ ธาตุน้ำ หรือ สีฟ้า เป็นต้น

สีเหลืองหมายถึง ธาตุดิน จะถูกโฉลก กับ สีขาว หรือ ธาตุทอง ซึ่งจะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ ธาตุน้ำ หรือ สีฟ้า เป็นต้น

สีขาวหมายถึง ธาตุทอง จะถูกโฉลก กับ สีดำ / สีน้ำเงิน หรือ ธาตุน้ำ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ ธาตุไฟ หรือ สีแดง เป็นต้น

สีดำ / สีน้ำเงินหมายถึง ธาตุน้ำ จะถูกโฉลก กับ สีเขียว หรือ ธาตุไม้

สีเขียวหมายถึง ธาตุไม้ จะถูกโฉลก กับ สีแดง หรือ ธาตุไฟ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีหากอยู่รวมกับ สีขาว หรือ ธาตุทอง เป็นต้น